Нормативна база курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання

В даній папці знаходяться документи, що регламентують курсову підготовку слухачів за очно-дистанційною  формою навчання (Положення, накази, листи тощо)